Standpunten

Betaalbaar Water is constructief en pragmatisch en heeft respect voor de (soms tegengestelde) meningen van andere partijen. Betaalbaar Water waardeert het goede werk dat het waterschap doet. En we zijn voorstander van duurzame veiligheid en natuurlijk, schoon water. Daarbij hebben wij als een van de weinige partijen focus voor de betaalbaarheid van de belastingtarieven voor huurders en woningeigenaren.

Wat leden van Betaalbaar Water bindt, is hun bezorgdheid voor het heden zonder toekomstige generaties te belasten met kosten en andere lasten, zoals een verslechterend milieu.


Betaalbaar Water is de enige onafhankelijke lijst in het waterschap Noorderzijlvest en is niet gebonden aan een landelijke politieke partij of enig andere ideologische beweging. Transparantie, autonomie en integriteit zijn voor ons de uitgangspunten van ons handelen. De regionale stem wordt tot nu toe echter nauwelijks gehoord in het waterschap.


Onze standpunten vindt u hier:
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen: laat het ons weten via info @ betaalbaarwater.nl.