Schriftelijke vragen

25 juni 2020

juni 2020: diverse onderwerpen vergadering 1 juli.

De onderliggene stukken waar onderstaande vragen zich op richten zijn, met de agenda, te vinden op https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/bestuur/vergaderstukken/ 5.8 Advies commissie geborgde zetels In de brief van […]
9 juni 2020

Juni 2020: afrekening renovatie bruggen

Vraag: In de vergadering Algemeen Bestuur van 18 december 2019 is onder agendapunt 9“Kredietaanvraag bruggenprogrammering 2019-2018 (besluitvormend)” behandeld.Op 14 december 2019 heeft Betaalbaar Water naar aanleiding […]
24 februari 2020

2020 januari

Onderwerp: Uitvoeringskrediet keringen Electraboezem cluster 3 gelegen in gebiedsontwikkeling Zuiderlijk Westerkwartier Vraag: De portefeuillehouder zegt toe dat er een schriftelijke toelichting zal volgen op de vraag […]