Betaalbaar Water wil veiligheid voor bewoners en schoon water tegen lagere tarieven.

In 2019 werd de watersysteemheffing voor huishoudens (studenten, huurders en huiseigenaren) met 25,8% verhoogd. Betaalbaar Water is de enige partij die tegen deze verhoging van de lasten heeft gestemd.

Ook in 2023 zijn de tarieven weer flink omhoog gegaan. Betaalbaar Water was wederom de enige partij die tegen de verhogingen stemde. Alle andere partijen gingen dus akkoord.

Door klimaatverandering en hogere eisen van de samenleving lijkt het onafwendbaar dat tarieven stijgen. Maar we vinden dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap te weinig doet om de stijging zo laag mogelijk te laten zijn. Zo vinden uitgaven plaats die niet tot de kerntaken van het waterschap behoren. En gaat het bestuur een kostenbesparende fusie met omliggende waterschappen uit de weg. Zelfs een discussie over de voor- en nadelen van fuseren komt niet aan de orde. Zo wordt de belastingbetaler de dupe.

Verder willen wij dat huurders en woningeigenaren meer invloed in het waterschap krijgen. Want de agrarische sector is nu oververtegenwoordigd. 

Voor meer informatie over wat we willen, zie ook onze standpunten.