Huidige fractie

Vanaf dat er politieke partijen in waterschappen waren toegestaan is Betaalbaar Water actief in waterschap Noorderzijlvest met tussen de twee en drie zetels. Op dit moment (2023-2027) bezit de fractie één zetel in het bestuur.

Ondersteuning

Naast de fractieleden is nog een flink aantal steunleden actief. Samen vormen wij Betaalbaar Water. Gezamenlijk komen we op voor de belangen van huurders en woningeigenaren.