Huidige fractie

De leden van Betaalbaar Water die op dit moment (2019-2023) zitting hebben in het bestuur van het waterschap zijn:

  • Bernd de Nijs
  • Michiel de Sterke
  • Peter van Mombergen

Ondersteuning

Naast de fractieleden is nog een flink aantal steunleden actief. Samen vormen wij Betaalbaar Water. Gezamenlijk komen we op voor de belangen van huurders en woningeigenaren.