Over ons

Waarom Betaalbaar Water?

Betaalbaar Water is een lokale onafhankelijke politieke partij in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Toen vanaf 2008 politieke partijen mee mochten doen aan de bestuursverkiezingen van de waterschappen, namen enkele lokale partijen in Groningen en Drenthe het initiatief tot oprichting van Betaalbaar Water. Daarmee konden de mensen die bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen hun stem aan een lokale onafhankelijke partij geven, dat ook doen bij de verkiezing van het bestuur van Noorderzijlvest. Zo verwierven we in 2008 twee van de 16 gekozen zetels in het bestuur. Dat aantal wisten we in 2015 en 2019 te behouden.

Het bestuur bestaat uit 23 leden, waarvan 7 worden bezet door belangengroeperingen.

Betaalbaar Water komt met name op voor de belangen van huurders en eigenaren van woningen, ook wel ingezetenen genoemd.

Waarom waterschappen?

Velen vragen zich af waarom er waterschappen met eigen besturen zijn en waarom de waterschapstaken niet bij provincies ondergebracht zijn. De grenzen van waterschappen zijn echter veelal bepaald door de loop van waterwegen en de grenzen van die stroomgebieden komen niet overeen met provinciegrenzen. Zo stroomt overtollig water in Drenthe via verschillende beken en kanalen naar zee; een deel stroomt naar het IJsselmeer, een deel naar de Dollard en een deel naar het Lauwersmeer en dat is de voornaamste afvoerput van Noorderzijlvest.

Bovendien zijn de waterschappen de oudste bestuurlijke organisaties van Nederland. Ze bestonden al voordat de staat de Nederlanden er was. Vroeger waren er honderden, die elk vaak slechts 1 polder beheerden. Ze dienden voornamelijk belangen van de landbouw en de besturen bestonden dan ook uit boeren. In de loop der eeuwen hebben er fusies plaatsgevonden, zodat er nog slechts een twintigtal waterschappen over is. De belangen van de agrarische sector wegen echter nog steeds zwaar, want boeren krijgen buiten de verkiezingen om nog steeds een aantal zetels toegewezen de besturen. Van de 23 zetels van Noorderzijlvest worden er, buiten de verkiezingen om, 4 ingevuld door boeren die door hun organisatie aangesteld worden. Daarnaast worden 2 leden aangewezen door de Kamer van Koophandel als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en 1 door natuurorganisaties. Dit noemen we geborgde zetels. De overige 16 leden worden gekozen in algemene verkiezingen.

Meer over ons