Schriftelijke vragen

7 november 2022

Waterschap verhuurt illegale leiding. Bedrijf loost op ’t Wad

In dit en dit (inlog) en de bijbehorende radio-uitzending, wordt gesteld dat een bedrijf via een leiding van waterschap Noorderzijlvest meer fosfaat in de Waddenzee loost […]
27 november 2020

NOVEMBER 2020: BELASTINGTARIEVEN

Kunt u aangeven wat het verschil in de ontwikkeling van de WOZ-waarde tussen woningen en niet-woningen, en daarmee de lastendruk binnen de categorie gebouwd is, door […]
2 oktober 2020

September 2020: oneerlijke belastingheffing

Betrekking hebbend op een informele online bijeenkomst 29 september waar de aanpassing van het waterschap-belastingstelsel aan de orde kwam: Vraag 2 (verwijzend naar de onderstaande vraag […]
26 augustus 2020

Augustus 2020: Kwaliteit water

Betrekking hebbend op de vergadering van 26 augustus. Maatregelen KRW, Paterswoldsemeer en Lauwersmeer. Vraag 1 “In de oplegnotitie bij agendapunt 6, blz. 3, staat dat het […]
25 juni 2020

juni 2020: diverse onderwerpen vergadering 1 juli.

De onderliggene stukken waar onderstaande vragen zich op richten zijn, met de agenda, te vinden op https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/bestuur/vergaderstukken/ 5.8 Advies commissie geborgde zetels In de brief van […]
9 juni 2020

Juni 2020: afrekening renovatie bruggen

Vraag: In de vergadering Algemeen Bestuur van 18 december 2019 is onder agendapunt 9“Kredietaanvraag bruggenprogrammering 2019-2018 (besluitvormend)” behandeld.Op 14 december 2019 heeft Betaalbaar Water naar aanleiding […]
24 februari 2020

2020 januari

Onderwerp: Uitvoeringskrediet keringen Electraboezem cluster 3 gelegen in gebiedsontwikkeling Zuiderlijk Westerkwartier Vraag: De portefeuillehouder zegt toe dat er een schriftelijke toelichting zal volgen op de vraag […]