Bernd

21 oktober 2020

Uitzending gemist:

Onderzoek naar de oververtegenwoordiging van boerenbelangen in waterschappen: https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/boerenbelang-weegt-zwaar-bij-het-waterschap
2 oktober 2020

September 2020: oneerlijke belastingheffing

Betrekking hebbend op een informele online bijeenkomst 29 september waar de aanpassing van het waterschap-belastingstelsel aan de orde kwam: Vraag 2 (verwijzend naar de onderstaande vraag […]
26 augustus 2020

Augustus 2020: Kwaliteit water

Betrekking hebbend op de vergadering van 26 augustus. Maatregelen KRW, Paterswoldsemeer en Lauwersmeer. Vraag 1 “In de oplegnotitie bij agendapunt 6, blz. 3, staat dat het […]
28 juli 2020

Betaalbaar Water reageert op wetsvoorstel om waterschappen democratischer te maken

Betaalbaar Water heeft een zienswijze ingediend op het wetsvoorstel om waterschappen democratischer te maken. Op dit moment worden voor de verkiezingen zetels gratis weggegeven aan natuurorganisaties, […]
2 juli 2020

Bestuursvergadering van 1 juli 2020

De eerste bestuursvergadering na het uitbreken van Corona was een lange. De agenda vindt u hier. Belangrijkste onderwerp: de Kaderbrief (overzicht van alle ontwikkelingen en de […]
25 juni 2020

Waterschap wil belastingen wéér verhogen

Op 1 juli vindt de eerste formele vergadering van het Algemeen Bestuur plaats, na de uitbraak van het Corona-virus. Een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda: […]
25 juni 2020

juni 2020: diverse onderwerpen vergadering 1 juli.

De onderliggene stukken waar onderstaande vragen zich op richten zijn, met de agenda, te vinden op https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/bestuur/vergaderstukken/ 5.8 Advies commissie geborgde zetels In de brief van […]
9 juni 2020

Juni 2020: afrekening renovatie bruggen

Vraag: In de vergadering Algemeen Bestuur van 18 december 2019 is onder agendapunt 9“Kredietaanvraag bruggenprogrammering 2019-2018 (besluitvormend)” behandeld.Op 14 december 2019 heeft Betaalbaar Water naar aanleiding […]
5 juni 2020

Commissie: ‘gratis’ zetels voor boeren en bedrijven moeten verdwijnen

Het waterschapsbestuur bestaat uit 23 zetels. Elke vier jaar worden er (nieuwe) bestuurders gekozen. Dat gaat net zoals bij bijvoorbeeld de gemeente of het Rijk: je […]